„Wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie” (Flp 4, 10). Wspominając księdza Wiesława Kantora SAC

Jest takie powiedzenie (ponoć przywędrowało ze Stanów Zjednoczonych): „Ponieważ o zmarłych nie wypada mówić źle, obgadujemy ich za życia”. Wiesław nasłuchał się niewątpliwie różnych rzeczy o sobie. Często bolał z tego powodu. Było, minęło! Teraz już płyną tylko same panegiryki. Podobnie jest i będzie z nami!

Więcej „Wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie” (Flp 4, 10). Wspominając księdza Wiesława Kantora SAC

Ku ekologicznej świadomości

Próbuję wykazać jak myślenie chrześcijańskie może wspierać to co najlepsze w ruchu ekologicznym. Dobrze by było, żeby ten pierwiastek boski, łaska z nieba, wpłynął na dużą liczbę ludzi, żeby mądrość, odpowiedzialność, solidarność zwyciężały w świecie. Niestety, trudno – jeśli o ekologię chodzi – być optymistą. Dotyka to część ludzi, ale zbyt mało. Większość wybiera opcje przeciwne.

Więcej Ku ekologicznej świadomości

Różnorodność Bożych darów

Przy wielości kultur, religii, różnorakich ideologii, dialog jest bezwzględnie konieczny. Bez dialogu, przy tak dużej różnorodności, nie byłoby praktycznie żadnego kontaktu, nie byłoby możliwe jakiekolwiek porozumienie. Dialog jest tą płaszczyzną, na której wzajemnie się poznajemy. Nie prowadzi od razu do przemiany ani do przekonania kogoś do takiej czy innej racji, ale jest podstawą rozmowy i zbliżenia ludzi. Jest niezbędny we wzajemnym zrozumieniu siebie. Jest daniem możliwości poznania siebie innym.

Więcej Różnorodność Bożych darów